Qe xjal a’t qchwinqlal tu´j tzalajb´il, a qe a´t tzalajb’il tu’j kximb’tz, tu´j chnab´qe e´x tu´ kb’inchb´en. A qe xjal a´t chkójlal chukx chib´ e´x chuk´ qe xjal.

Qe tumlal tu´n t ten jun qchwinqlal tu´j tzalajb´il:

  1. Kuynxa tza´n tnab´.
  2. Ke´n-ok tximlal.
  3. Min b´a´j tmalo´n tanq´ib´il chuk´ txqa´ntn qe xjal.
  4. Tzalaj chuk´ qe tichaq a´t twutz tx’ otx´.
  5. B’ant qe aq´untl tu´n tu´j tzalalb´il.
  6. Jyom jun tumlal tb´anxix tu´j nya ba´n.
  7. Tze´na chaqil ma’ j.
  8. Jyom amb´il tu´m t ten tjonalxa.

Tu’j tq’ab´a ta tchwinqlal tu´j tzalajb´il, ken-ok tib’ ex tena tu’j tzalajb´il.

Nota: si deseas recibir apoyo psicosocial u orientación sobre diferentes opciones de servicios en el país identificados en Cuéntanos, puedes escribirnos a través de https://guatemala.cuentanos.org/es, con gusto podremos apoyarte mediante WhatsApp, Facebook Messenger o Instagram, todos los días de 7:30 a.m. a 11:00 p.m.

Fuentes:

CuéntaNos: Información confiable para el empoderamiento de la población en Guatemala.

Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala: Comunidad Lingüística Kaqchikel